Yeni yazımızda kitle iletişim araçlarıyla ilgili bilinmesi gereken temel bilgilere değineceğiz. İşte ayrıntılar…

Kalabalık toplumlara ulaşabilmek için oluşturulan tüm medyaları tanımlamak için kullanılan bir terim olan kitle iletişim araçları terimi, ilk defa 1920 yılında radyo haber ve yorumlarının geniş bir ölçekte iletilmesine imkan tanındığında kullanılmıştır.

Kitlesel medya, görüşlerin geniş kitlelere yayılmasına imkan tanımakta olup, medya kelimesi iletişim unsurları ifadesinin kısaltması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitle iletişim araçları günümüzde halka yayımlanan içerikleri kapsamakta olup bunlara örnek olarak radyo, dergiler, gazeteler gösterilebilir. Kitlesel bir izleyici kitlesine yönelik olarak hazırlanan iletişim araçları, teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Günümüzde internet aracılığıyla gelişimini sürdürmekte ve hatta daha ulusal bir hale gelmektedir.

Kitlesel iletişim araçlarının ortaya çıkmasında matbaanın icadının büyük rolü bulunmaktadır. Johann Gutenberg tarafından 1450 yılında Almanya’nın modern matbaasının tohumlarının atılması ile kitapların çok daha ucuza yazdırılmasına imkan tanındı. Kitapların mevcudiyetinin artması okuma yazma oranlarının da artmasını , talebin artmasını sağladı.

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere yayılması durumu 20. Yüzyılda mümkün oldu. 20. Yüzyılda özellikle internet kullanımı arttığından ulusal bir hale bürünmesi söz konusu oldu ve bilgisayar dizgisi ve dijital kayıtların ortaya çıkması medyanın ulaştığı mesafenin artmasını sağlayarak daha hızlı bir şekilde daha çok içerik ortaya çıkarılmasına imkan tanındı. Bu durum aynı zamanda yerel çapta ünlülerin ve projelerin ulusal çapta ünlü olabilmesine de imkan tanıdı.

Medya denildiği zaman akla ilk olarak gazeteler, haber bültenleri gelmekte olup, gazete haberleri bildiren kitlesel medyanın bir bölümü olarak uzun yıllardır var olmaktadır. Ancak artık dijital yayınlara gazetelere nazaran biraz daha fazla ilgi gösterildiği bilinsede gazeteciliğin yeri yine de ayrı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde gazeteler sahip oldukları internet siteleri üzerinde de yayınlar yaparak gelişen teknolojiye ayak uydurmuştur.

(Visited 16 times, 1 visits today)