Kurum performanslarını artırmak açısından ERP önemli bir husustur. Enterprise Resource Planning sözcüklerinin kısaltması olan ERP, Kurumsal...