Kurum performanslarını artırmak açısından ERP önemli bir husustur. Enterprise Resource Planning sözcüklerinin kısaltması olan ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması anlamına gelmekte  olup, hakkındaki detaylara değiniyoruz.

Enterprise Resource Planning kısaltması olan ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması tanımını içermektedir. Veri ve organizasyonların tümünün tek noktada entegre edilmesini sağlamakta olup, donanım, yazılım gibi çok sayıda bileşenden oluşmaktadır.

Kurumların risk yönetimi, mevzuata uygunluk, satın alma, muhasebe gibi süreçlerin yönetilmesini sağlamakta olan ERP’nin öne çıkmakta olan bazı avantajları bulunmaktadır.

ERP’nin Sağladığı Faydalar

-Veri güvenliğinin artırılmasını sağlar. Yetkisiz veri erişimlerini engellemek için kullanılmalıdır. ERP, güvelik duvarlarıyla kurumlara ait verileri koruma altına almaktadır.

-Kurumsal kaynak planlanması; Stok yönetimi, muhasebe, satış, pazarlama .vb. süreçlerle ilişkili olup, departmanlar arasındaki iş akışlarını da düzenlemektedir.

-ERP ile ticari yasalardan haberdar olunabilmekte, raporlama ve yasal süreçlerin takibi gibi pek çok unsur yapılabilmektedir. Kurumların geliştirilmesi anlamında ERP’nin etkisinin büyük olduğu bilinmektedir.

-İş süreçlerinin daha etkili şekilde ilerlemesini sağlamakta olup, işlerin büyümesini, talebe farklı modül ekleme olanakları da sunulmaktadır. Kurumlara operasyonel esnekliği de artırmak adına çok sayıda alternatif sunmakta olup, iş akışının etkili olarak ilerlemesi hususunda rol oynamaktadır.

ERP sisteminde stok modüllerinin ve iş akışlarının düzenlemesi yapılarak, siparişlerin mevcut süreçlerinin takip edilip müşterilere bilgi verilmesi mümkün hale gelmektedir.

ERP yazılımı; Finans , servis yönetimi, üretim, dağıtım şeklinde modellerden oluşmaktadır. Yazılım günümüzde oldukça önemli olup, üniversite tercihi yaparken pek çok öğrencinin yazılım, bilgisayar mühendisliği bölümlerini tercih ettiğini biliyoruz. Birden çok departmandaki bilgilerin bir yerde depolanarak onlara otomatik olarak erişilmesi, kurumların iş süreçlerinde daha hızlı karar alabilmelerini sağladığından ERP yazılımı da bu hususta finans sisteminin kolayca yönetilmesini sağlamasıyla öne çıkmaktadır.

(Visited 9 times, 1 visits today)