Bir insanın ne kadar havayı soluduğunu , ne kadar çabuk soluduğunu ölçen solunum fonksiyonu olan spirometri...