Yeni yazımızda atmosferin katmanlarıyla ilgili olarak bilgilere yer veriyoruz. İşte ayrıntılar…

Dünya enerji kaynağı güneşe en yakın üçüncü gezegen konumundadır ve şu ana kadra tespit edilen tek yaşam olan gezegendir. Güneş’e uzaklığı 150 milyon kilometredir. Atmosferi sayesinde içinde yaşam barındırmaktadır.

Atmosferin katmanları bulunmaktadır. Bunlar; Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, ekzosferdir.

Troposfer Katmanı

Dünya’nın en alt katmanı troposferdir. Pek çok hava olayı troposferde gerçekleştirilmektedir. Gazların son derece yoğun olduğu troposfer, ekvator üzerinde 16 – 17 kilometre civarında kalınlığa sahiptir. Kutuplara doğru gidildiğinde daralmakta ve 9 kilometreye kadar düşmektedir. Su ve gazların bulunmakta olduğu katman bunun yanında hava olaylarının da gerçekleşmekte olduğu katman olarak bilinmektedir.

Stratosfer

İkinci katmandır. Troposferden sonra gelir. Strat katman anlamına gelir. Stratosferin kendisine ait katmanları vardır. Bu katmanda hava olayları olmadığından alt kısımda soğuk ve ağır bir hava, üst kısımda ise ılık ve hafif bir hava vardır. İçerisinde yaşamakta olduğunuz troposfere nazaran ters bir akışı vardır. Bu katman ile güneşten gelen zararlı ışınlar engellenir.

Mezosfer

Üçüncü sırada yer alan mezosfer katmanı, 35 kilometre kalınlığa sahip olan bir katmandır ve gezegeni göktaşlarına karşı korumaktadır. Atmosfere giren meteorlar bu katmanda buharlaşır ve yok olurlar ve dünyadan kayan yıldız olarak görülürler. Mezosfer çok yoğun bir gaz içerir. Ozonosfer ve kemosfer olarak iki alt katman daha vardır. Ozonosferde ozon gazları, kemosfer katmanında ise zararlı ışınların önlenmesi mümkündür.

Termosfer ve Ekzosfer

Uluslararası Uzay İstasyonuna ev sahipliği yapan bu katman ısıyı iletecek bir gaz molekülüne sahip olmadığı için 2000 santigrat derecede olsa dahi üşümenize neden olacaktır.
Ekzosfer ise en dış katmandır. En önemli özelliği Dünya ile uzay boşluğunun arasında bir sınır görevi görmesidir. Kalınlığı yaklaşık 10.000 kilometredir ve dünyanın kendisi kadar geniş bir yapısı bulunmaktadır. Oldukça soğuk bir katmandır ve nefes almak mümkün olmamaktadır. Çok az bir yer çekimi bulunduran bu ortamda haberleşme uydularına yer verilmektedir.

(Visited 15 times, 1 visits today)