Yeni yazımızda göz izleme teknolojisine ilişkin olarak bilinmesi gereken temel unsurlara değiniyoruz. İşte ayrıntılar…

Teknolojinin günümüzde oldukça geliştiği ve gelişmeye de devam ettiği bilinen bir gerçek olup, göz izleme teknolojisi de dikkat çeken unsurlardan biridir. 21. asrın başından itibaren ileri teknolojilerden biri olarak görülen göz izleme teknolojisi, Eye Tracking olarak isimlendirilmektedir.

Göz izleme teknolojisinde birtakım cihazlardan yararlanılarak göz bebeği hareketleri incelenir. Gözün hangi noktalara odaklandığı, dikkatini çeken durumlara nasıl tepki verdiği tespit edilir., Aynı zamanda kişilerin belli bir süre içerisinde neye niçin ve nasıl baktığı gözlemlenerek tüketici ve bireylerin alışkanlıkları da çözümlenebilmektedir.

Genel olarak değerli veriler sunması sayesinde reklam ve halkla ilişkiler sektöründe de yaygın olarak yer verilir. Birçok ürünün tanıtımında yer verilen görseller göz izleme teknolojisine göre oluşturulmuştur. Zihinden geçenleri okuma arayışının bir parçası olarak da kabul edilen göz izleme teknolojisi her ne kadar son yıllarda öne çıkıyor olsada aslında Yunanlı bilim insanı ve cerrah olan Alcmaeon tarafından MÖ 500’lü yıllarda kullanılan bir teknik olmuştur. Alcmaeon, insan his ve fikirlerinin kaynağının kalp değil beyin olduğunu ifade eden ilk kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Bunu da göz izleme üzerine yaptığı araştırmalara borçludur. Gözler zaman içerisinde kişiliğin ve düşüncelerin aynası olarak da kabul edilmiştir.

Günümüzde gözün takibi için göz izleme cihazları kullanılmaktadır. Tıpkı tomografide olduğu gibi bu teknolojide de istatistik ve raporlaştırmanın önemi son derece büyüktür. Sinema, reklam . web dizaynı gibi alanlarda yaygın olarak yer verilen göz teknolojileri, 3D simülasyon uygulamalarında eğitim amacıyla da kullanılmaktadır. Yani günümüzde son derece geniş ve etkili bir alanı bulunmaktadır. Ancak göz izleme teknolojisi kullanım maliyeti bakımından masrafıdır. Aynı zamanda testlere katılan katılımcılar gözlendiklerini bildikleri için genelde doğal davranamamaktadırlar. Bu da testlerin tam anlamıyla başarılı sonuçlanamamasına neden olan unsurlardan biridir.

(Visited 6 times, 1 visits today)