Yeni yazımızda hidrolik presle ilgili olarak bilinmesi gereken unsurlara değiniyoruz. İşte hidrolik prese dair detaylar…

Malzemeleri düzleştirebilmek, ezebilmek ve kalıplamak için plakaya sahip makine hidrolik pres olup, kapalı sistemde sıvılar üzerine basınç uygulandığı zaman basıncın sabit kaldığını belirten Pascal teorise dayanır. Bir şeyi ezebilmek için sıvılara uygulanan basıncı kullanmakta olan hidrolik presi Joseph Bramak icat etmiştir. Bu nedenle Bramah Press olarak da isimlendirilmektedir.

Pascal ilkesine dayanmakta olan hidrolik prensibine dayanmış olduğu bu ilke 1647 yılında Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından kurulmuş olup, akışkanlar mekaniğinde bir noktadaki basınsız sonsuz yöne sahip olduğunu ve sınırlı sıkılaştırılmayan sıvının herhangi bir noktasında değişmekte olan basından her yerde aynı değişikliğin gerçekleşeceği şekilde itildiğini belirten prensip olarak öne çıkar.

Pascal Yasası temelinde çalışması hidrolik sisteme benzemekte olan hidrolik pres, hidrolik sistemde kullanılan temel bileşenlerden oluşur. Sistem iki silindire sahiptir. Sıvı küçük çaplı silindire dökülmekte ve silindir kölü silindiri olarak bilinmektedir. Silindirdeki piston borudan akan sıvıyı daha büyük silindire sıkıştıracak şekilde itilir ve daha büyük silindir de ana silindir olarak bilinir. Basın daha büyük silindirin üzerine uygulanarak ana silindirdeki piston sıvıyı orijinal silindire geri iter. Daha küçük silindirlerce sıvılara uygulanmakta olan kuvvet ana silindire itildiğinde ise daha büyük bir kuvvetle sonuçlanır.

Daha çok metalleri, ince tabakalara sıkıştırmak için büyük basıncın gerekli görüldüğü endüstriyel amaçlar için kullanıldığı bilinen hidrolik pres, malzemeyi ince bir tabaka halinde ezebilmek için pres tabakalarından yardım alır. Hidrolik pres endüstride arabaları kırmak, kılıç yapmak , yağsız kakao tuzu üretmek v.b. amaçlar için kullanılmaktadır.

Hidrolik pres kendi içerisinde çeşitlere ayrılmakta olup, laminasyon presleri, ağaç dikme presleri, C-frame presler bunlar arasından öne çıkanlardır.

(Visited 3 times, 1 visits today)