Bu içeriğimizde siber kültür hareketi kavramına ilişkin olarak bilgilere yer veriyoruz. İşte ayrıntılar…

Bilgisayar kullanıcılarının internet üzerinden uluslararası içeriklere de kolayca erişebilme imkanı bulunduğundan bilgisayar kullanıcılarının platformda oluşturmuş oldukları ortak kültür akımı ortaya çıkmıştır ve bu akıma siber kültür hareketi denilmektedir.

Siber kültür terimi teknolojinin ve bilgisayarın toplumda oluşturduğu dijital devrimin bir ürünü olarak öne çıkmaktadır. Özellikle genç nesil ellerinin altında olup sürekli dünyanın her yerindeki veriye ulaşabildikleri interneti tercih etmektedirler. Bir bilgiye çok daha hızlı ulaşabilmek, bir içeriği çok daha hızlı ve kolayca bitirebilmek için sıklıkla tercih edilen internet ortamı ve bilgisayarlar, mikroçiplerin toplumda yaptığı devrimin bir sonucu haline gelmiştir.

Bilgisayarlarda hobileri, sanatı ve dili savunan alt kültürlere atıf yapabilmek gibi çeşitli şekillerde kullanılabilmekte olan siber kültür, pek çok insanın alt kültürlerinin çeşitliliğini , genel nüfusun büyük bölümlerini içine alabilecek bir terim olarak öne çıkar. Siber terimi, siber kültür cümlesinde kullanılmakta olan fütüristik cisimler veya fikirlerle ilgili olup, mevcut kültürün elde edilememekte olan uzak bir nesne olmadığını işaretlemek için ortaya çıkmıştır. Siber yayıncılık nesnesi düşüncesini geniş kitle nedeniyle tanımlamak oldukça güçtür.

Gerek internetin gerekse bilgisayar teknolojilerinin sürekli yoğun olarak gelişimiyle ayrılmaz bir biçimde bağlantılı olan siber kültür, 1950’li ve 1960’lı yıllardaki bilgisayar nesillerinin başında başlamıştır ancak ilk büyük tanınma 1970’li yılların sonunda gerçekleşmeye başlamıştır. Bu yıllardan sonra bilgisayar giderek daha çok gelişmiş ve yaygınlaşmıştır ve popülarite kazanması durumu da söz konusu olmuştur.

Günümüzde dünya ülkeleri siber kültüre katılmayı seçmiş veya katılmak zorunda kalmıştır. Siber dünya, insanların kendi kültürlerini geliştirme ve genişletme fırsatı da sunan bir ortam olarak öne çıkmakta olup, bir yandan siber saldırganlar siber dünyayı bilgi ve verilerin bir meta haline geldiği tehlikeli bir yer haline getirmişlerdir. En nihayetinde siber kültür insanlara bağlıdır ve genç kuşaklar yaşlandıkça siber kültürün şekli da hızla değişmektedir.

(Visited 37 times, 1 visits today)