Bu yazımızda transformatörlere ilişkin olarak bilinmesi gereken bazı unsurlara değiniyoruz. İşte transformatörler hakkında detaylar…

Elektrik metal bir tel yordamıyla aşağı akarken elektronlar onlarla beraber belirli miktarda enerji taşımakta olup, elektronlar telden geçtiğinde elektronun direnç deneyimi sebebiyle taşımış olduğu enerjinin bir kısmını kaybeder. Tellerin içerisinden elektrik geçtiği zaman ısınmasının nedeni de bu olup, enerjinin harcanma miktarı elektrik voltajının yüksekliğine ve akım seviyesine bağıldır

Bir cihazın kullanmış olduğu enerji, kullanmış olduğu voltaj ile doğru orantı içerisindedir. Bu güce aç olan makineler 10000 – 30000 volt kullanabilmekte olup, küçük ölçekli endüstriler ise 400 voltluk düşük kaynaklara ihtiyaç duyabilmektedir. Yani farklı güç tüketimi ihtiyaçları söz konusu olabilmektedir.

Birden fazla devre arasında elektrik enerjisi aktaran statik elektrikli cihaz olabilmekte olan transformatörler, çok temel bir elektromanyetizma yasasına dayanmaktadır. Bir elektrik akımı telden aktığı zaman çevresinde manyetik akım üretilmektedir. Manyetik akım yoğunluğunun gücü ise elektrik akımının büyüklüğü ile doğru orantıya sahiptir. Bu sebeple akım ne kadar yüksek olursa manyetik alanın da o kadar güçlü olacağını kabul edebiliriz.

Transformatör, akımı veya voltajı diğerine dönüştürebilmek maksadıyla elektromanyetizma prensiplerini kullanan bir cihaz olarak öne çıkar. Çift yalıtılmış, manyetik bir çekirdek etrafına sarılmış telden oluşur. Dönüştürülecek olan akımı veya gerilimi bağlanan sargıya birincil salgı, çıkış sargısına ise ikincil sargı denilmektedir. Örneğin mikrodalgalarda da transformatörler yer alır ve vakum borusuna 2200 volt kadar beslemek için kullanılan ikincil bir transformatör olarak öne çıkar.

Yükseltici transformatörde ikincil sargılar birincilere nazaran çok sayıda dönüş içerir. Dönüş oranı, ikincil salgı ile birincil sargı sayısı arasındaki oran olarak kabul edilebilir. Transformatörün en önemli ismi olarak Michael Faraday kabul edilmektedir. Elektromanyetizmayı anlayıp geliştirmeye yardımcı olmuştur. Konuya ilişkin yorumlarınızı aşağıdaki bölümden yazabilirsiniz.

(Visited 5 times, 1 visits today)