Yeni yazımızda hayati önem taşımakta olan biyoyapay kalp ile ilgili olarak bilinmesi gereken temel bilgilere yer veriyoruz. İşte detaylar…

Kalp yetmezliği en fazla görülen ölüm nedenlerinden biri olup, kalp yetmezliği son evreye geldiği zaman tek tedavisi organ nakli olarak öne çıkmaktadır ancak günümüzde ihtiyaca cavap verme konusunda organ tedarikinin yetersiz kaldığı bilinmektedir.

Organ nakline alternatif olan yöntemlerden birisi kişisel biyoyapay kalp üretilmesi olup, biyoyapay kalp; Hücrelerinden arındırılmış bir kalbin hücreler arasındaki yapısı ve farklı kaynaktan elde edilen hücresel içerikten oluşan biyomühendislik ürünü kalptir. Böyle üretilen kalpler, kalp hastalıkları bulunan insanların güvenle kullanabileceği seviyede değildir fakat kalp rahatsızlıklarının araştırılması ve tedavisi konusunda önemlidir.


Günümüzde araştırmacılar kardiyovasküler doku üretimiyle ilgili büyük gelişmelere imza atmış durumda olup, fonksiyonel organ üretilebilmesi için kadavralardan alınan kalplerin hücrelerden arındırılarak yeninden hücrelendirimesi yöntemini geliştirmişlerdir. Bu yöntemler, ile önce çeşitli kimyasallar yardımıyla kalbin hücresel içeriği uzaklaştırmakta olup, hücrelerin çoğalma ve farklılaşması ve damar yapısı oluşması sağlanabilmektedir. Deselülerizasyon işlemi uygulanarak dokuda az miktarda DNA materyali kaldığından üretilen organ türüne bağlı olmadan alıcı hastaya biyolojik olarak uyumluluk gösterir ve bu yolla tesis etilen kalbin alıcı vücutça reddedilme olasılığı yapılan organ nakillerine nazaran daha düşüktür. Sonrasında doku iskeleti dezenfetke edilerek reselülerizasyon işlemiyle ilgili hücrelerle beraber dışarıdan büyüme faktörleri dahli edilmektedir. Bu büyüme faktörleri ile düz kaz, kalp kası ve endotel hücrelerine farklılaşma sağlanmaktadır.

Biyoyapay kalpler ile ilk kez 2008 yılında fare kadavrasından elde edilen kalpten üretilmiştir. Ardından 2014 yılında domuz kalbinden insan kalbi boyutunda bir biyoyapay kalp üretildi. Biyoyapay kalpler hususunda domuz kalbine insan kalp hücrelerinin yerleştirilerek türler arasında yapılan organ nakil işlemi önemli bir adım olarak kabul edildi.

Dünyada her sene milyonlarca insan kap hastalıkları yüzünden hayatını kaybetmekte olup, kalp yetmezliği bulunan insanlar için yeteri donör bulmanın imkansız olduğu göz önüne alındığında biyoyapay kalp teknolojisinin gelecek açısından önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu hususta çalışmalar yapılmaya devam edilmekte ve umut aşılayacak gelişmeler de meydana gelmektedir.

(Visited 26 times, 1 visits today)