Buhar gücüyle çalışan makinelerin icadına değiniyor, buhar makineleri ile ilgili olarak genel bilgiler veriyoruz. İşte konuya dair detaylar…

Endüstri devriminin başlaması yönünde büyük bir itici güç olan buhar gücüyle çalışan makinelerden önce hayvan ve insan gücüyle yapılan işler, zaman içerisinde yerini buhar makinelerinin icadı ile daha güçlü ve hızlı bir işleyişe bıraktı.

Buhar makinesi sayesinde üretim arttı ve sanayileşe başlayarak büyük çapıl fabrikalar kuruldu. İlk buhar basıncı kullanılarak yapılmış olan çalışma İskenderiyeli bir mühendis tarafından Milattan Sonra 50’li yıllarda yapılmıştır. Heron ismi verilen mühendis, buharı güç kaynağı olarak kullandığı bir icat yapmıştır. İçi su ile doldurulan metal küre ile ateşle ısıtıp , iki taraflı çıkan buhar gücü ile dönebilmesi sağlanıyordu. Yine de bu sistemin o dönemin ilgi çekmediği ve geliştirilemediği keşfedildi. Dolayısıyla buhar gücü uzun yıllar tarihin tozlu raflarında sessiz bir şekilde kaldı.

1698 yılına gelindiğinde Thomas Savery tarafından ilk buhar makinesi üretildi. Aslına bakarsanız Saveryın icadı ilk buharlı makine fazla güvenli değildi ve çok yakıta ihtiyacı vardı. Bu nedenle verimsizdi ancak örnek teşkil etmesi anlamında son derece önemliydi. Söz konusu buhar makinesi, maden ocaklarında yer alan suyu dışarıya pompalamak amacıyla yapıldı. Zamanla büyük ilgi gördü ve geliştirildi. Buhar makinalarının temel prensibi buharın içerisindeki ısı enerjisinden yararlanarak mekanik enerji elde edilmesidir.

Buhar makinelerinde buhar üreterek basınç sağlayabilen su kazanı bulunması gerekmekte olup, kazandaki suyu ısıtmak için kömür, petrol, odun gibi ısı kaynaklarından yararlanılabilmektedir. Isı ile su buhara çevrilerek buharın genleştirilip basınç elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Thomas Newcomen, 1712 yılında yüksek basınçlı buhara ihtiyaç duymayan, yeni bir buharlı makine geliştirerek buhar makinesi hususunda önemli bir aşamaya geçilmesini sağladı. James Wat ise 1781 yılında buharlı makineyi daha da geliştirip, piston ile sağlanan ileri veya geri, yukarı aşağı olabilen sistemi tekerleği döndürebilecek hale getirdi. 1880’li yıllarda yine İngiliz bir mühendis olan Charles Parsons başarılı bir buhar türbin yaparak bu gelişme ile hızlı gemi yapımı başlatıldı.

(Visited 19 times, 1 visits today)