Bu içeriğimizde ekolojik ayak izine ilişkin olarak bilinmesi gereken unsurlara değiniyoruz. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Nüfusun kendisini sürdürebilmesini sağlamakta olan biyolojik olarak üretken toprak ve su miktarını ölçen ekolojik aya izi, bir nüfusun ürün üretebilmesi, atıklarını asimile edebilmesi ve temizlenmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları hesaba katmaktadır. Biyolojik açıdan verimli toprak ve su, ekilebilir araziler, marin, meralar yaşamını içeren denizin bölümlerini içerebilmektedir.

Karbon ayak izi, karbondioksit eşdeğeri birimleri veyahut CO2e cinsinden ölçülmektedir. Bu belirli seviyelerde sera gazının karbondioksite nazaran küresel ısınmayı ne kadar etkileyebileceği hususunu ölçmektedir. Karbon ayak izi, ekolojik ayak izi hesaplarında olduğu gibi tüm yaşamı göz önünde tutmak yerine sera gazı emisyonlarına odaklanmaktadır.

İnsanlar için gerekmekte olan lif, gıda ve kauçuk üretimi için kullanılan alanın hesaplanması hususu tarım arazisi ayak izidir. Orman ayak izi ise tüketilen kağıt hamuru, odun ürünleri ve yakacak odun miktarını karşılamak için gereken orman alanının hesaplanmasında kullanılıyor. Otlak ayak izi ise hayvancılık yapılan alanın hesaplanması hususunda önem arz etmektedir. Balıkçılık ayak izi ise tüketilmekte olan balık ve çeşitli deniz ürünlerini temin edebilmek için gerekmekte olan tatlı su alanı ve denizin hesaplanmasıdır.

Ekolojik ayak izleri hususunda su ayak izine ise ayrıca dikkat çekmek istiyoruz ;Kullanmakta olduğunuz ürünlerin ve hizmetlerin her birini üretebilmek için kullanılmakta olan su miktarını ölçmekte olan su ayak izi, bir ürün veya yakıt için dahi ölçülebilmektedir. Üretimin ton başına, hektar başına, para birimi başına metreküp cinsinden ölçülebilmekte olan su ayak izi, suyun özellikle sınırlı olduğu yerlerde daha çok önem arz etmektedir. Su ayak izinin gri, mavi ve yeşil olmak üzere üç ana bileşeni bulunmaktadır.

(Visited 13 times, 1 visits today)