Elektrostatik kuvvet sağlamakta olan elektrik yükleriyle ilgili olarak bilgiler veriyoruz. İşte elektrik yüküne dair bilinmesi gerekenler…

Yüklerin birbirine kuvvet uygulaması hususu antik çağlarda bile bilinen bir olgu olup, örneğin bir cam parçasının yün kumaşa sürtülerek oynatılması, aynı top cam tüple yüklendiğinde önce birbirini çekip sonra itmesi, topların biri cam, diğeri ise plastik çubukla yüklenirse daima birbirini çekmesi gibi durumlar antik çağlardan beri bilinmektedir.

Elektrik yüklü olan parçalar kendileri üzerine de kuvvet sergilemekte olup, yük iletken bir yüzeye ulaşmak istemektedir. Elektromanyetik kuvvetli etkileşimlerin ikincisidir ve uzaklık yönünden kıyaslanması mümkün değildir. Yapılan çalışmalar atom parçalarının elektrik yükü işlevi gördüğünü kanıtlar nitelikte olup, elektrik yükleri elektromanyetik kuvvetle etkileşmektedir.

Elektromanyetik kuvvet büyüklüğü yükler çarpımının uzaklık karesi bölümüyle doğru orantılıdır. Yapılan deneyler elektrik yükünün korunan nicelik olduğunu kanıtlamıştır. Statik elektrik, elektrik yükünün nesnede bulunması anlamına gelir. Pek çok kez cihazlar için zararlı olduğunu duyarız . Örneğin bilgisayar kasasının içerisinin statik elektrik oluşmaması açısından bazı temizleme yöntemlerinden yararlanılmadan temizlenmesi önerilmektedir.

Elektrik yükünün ölçüm yöntemleri değişkenlik göstermekte olup, elektrik yükü fizikçilerce madde davranışlarının tanımlanması maksadıyla kullanılmaktadır. Doğrudan elektrik yükü görmek mümkün değildir.

Atomun yüklü parçacıkları olan proton ve elektron birbirine karşı zıt yüklü olup, elektron negatif bir yüke sahipken proton pozitif yüklüdür. Enerji miktarı bu sebeple negatif veya pozitif olarak kabul edilmekte olup, elektrik yükünü sadece maddeler oluşturmamakta, anti parça ve anti madde de birbirine eşit ters yük taşımaktadır. Notr yani yüksüz olarak anılmakta olan durum , eşit miktarda hem pozitif hem negatif yük taşına parçacıkların olmasıdır. Parçacıklar arasındaki güç Coulomb Kanunu ile nicel olarak hesaplanmaktadır.

(Visited 14 times, 1 visits today)