Bu içeriğimizde hidrojen borusunun ne olduğuna değiniyor, hidrojen borusuna dair bilinmesi gerekenler hakkında bilgiler veriyoruz.

Hidrojeni kanalize etmek için kullanılan borular sistemini ifade eden hidrojen boruları, petrol, cam, gıda, hidrojen endüstrisinde nükleer yakıt ve hidrojenasyon içeren endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Hdirojen borusuna ilişkin emniyet standartları kuruluşun kendisi veya devlet makamlarınca hazırlanmaktadır. Örneğin Amerikan Makina Mühendisleri Topluluğu (ASME) ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) gibi çeşitli standart organizasyonlar hidrojen boru tesisatı kullanılarak tesisatın optimum çalışmasıyla ilgili düzenlemeleri gözden geçirip geliştirmektedir. Bu çalışmalar uluslararası boyutta da planlanıp uygulanmaktadır.

Günümüzde arıtma endüstrisi hidrojen tehlikeleriyle ilgili bazı sorunlarla uğraşmak durumunda olup, en belirgin tehlike oksijen gibi ateşlemeyi tetikleyebilecek olabilen bir maddenin varlığında hidrojen gazı üzerindeki etkisiyle patlama tehlikesinden kaynaklanır. Hidrojenin aşındırıcı yapısı boruların uygun durumda olduğunun kontrolü akımından önlemler alınması gerekir. Arızaların oluşmasını önlemek için organizasyonel ve endüstriyel düzenlemelere uyulmakta olup, örneğin malzeme yorgunluğunun başlatılması köprü kaynağı gibi yöntemlerin kullanılmasıyla engellenebilmektedir. Hidrojen gazının borulardan sızmasını ve havaya karışmasını önlemek için özen gösterilmesi gerekir. Hidrojen gazı çok küçük açıklıklar vasıtasıyla da kaçabilmekte olup, bu durum önlemlerin önemini daha belirgin olarak göstermektedir.

Günümüzde geleneksel enerji kaynaklarına alternatif olarak gelişmiş ülkelerdeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının odağı olan hidrojen, giderek artan enerji talebine hitap etmesi ile öne çıkmaktadır. Hidrojen üretmek bir yandan tekrar enerji harcanması anlamına geldiğinden bir enerji kaynağı olarak kullanılması bakımından bazı sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Çok düşük bir enerji yoğunluğu olan hidrojenin muhafaza edilip depolanmasının da zor ve maliyetli olduğunu, bunun yanında nakletmesinin de yine maliyetli ve zahmetli olacağını belirtmek gerekir.

(Visited 21 times, 1 visits today)