HTS raporunun açılımı Historical Traffic Search olup, kişiler hakkında bilgileri kapsar. İşte HTS raporuna ilişkin bilmeniz gereken unsurlar.

HTS raporu, Historical Traffic Search kelimelerinin kısaltmasıdır. Kişilerin telefonlarıyla yapmış oldukları görüşmelerle ilgili olarak arama kayıtlarının ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerin bulunduğu raporlardır. Gelişen teknolojik olanaklarda iletişim dünyasında yaşanan değişimlerle beraber işlenen suçların tespiti için kişilerin iletişim aygıtlarıyla kurdukları etkileşim irdelenebilmektedir.

Ülkemizde CMK yani Türk Ceza Kanunu Madde 135 kapsamında acil durumlarda şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenip kayda alınabilir ve sinyal bilgilerine ilişin incelemeler yapılabilir. Ancak bunu savcı tek başına yapamamaktadır. Yine de bu durum bazı istisnalar haricinde geçerlidir. Savcı kararını hakimin onayına sunmakta ve hakim en geç 24 saat içerisinde karar vermektedir. TC Anayasası Madde 22’ye göre ise herkesin haberleşme hürriyeti vardır ve haberleşmenin gizli tutulması esastır. Bu yüzden bir kişinin iletişim araçlarına yönelik verilerinin incelenmesi, başvurulması gereken son yollardan biri olarak öne çıkmaktadır. Gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında ve yetkili kılınan mercilerin yazılı emir bulunmadığı taktirde haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulmasına yönelik eylemler yasayla engellenmiştir.

HTS kayıtları telefon üzerinde sağlanmakta olan iletişim trafiğine verilen isim olup, geçmişe dönük iletişim trafiği olarak da bilinmektedir. Aranan numarayı, aranan zamanı, arama yerini, arama süresini ve sinyal bilgilerini fade etmektedir. Bu bilgiler baz istasyonları ile temin edilmekte olup, bunun yanında mesaj, mail gibi diğer iletişim araçlarıyla da kayıtlara ulaşılabilmektedir. HTS kayıtları, elde edilen bilgiler herhangi bir olayın gerçekleşmeden önce önlem alınması amacıyla tedbiren de uygulanabilmekte olup, HTS kayıtlarının çıkması olayın ve davanın durumuna göre 7 – 30 gün arasında sürebilir. Konuya dair görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bildirebilirsiniz.

(Visited 37 times, 1 visits today)