Bu yazımızda Network Marketing terimine değiniyor, Network Marketing’e dair bilinmesi gerekenleri paylaşıyoruz.

Network Marketing, dahil olunan firmayla satın alınan malı veya hizmeti başkalarına tavsiye edip, tavsiyeyi kabul eden kişiler üzerinden gelir kazanma sistemi olarak açıklanabilir. Satılan bir ürünün fiyatının bir kısmı firmaya, diğer bir kısmı ise aracı üyelere prim olarak gitmektedir.

İnternet tabanlı network firmaları, %20 üzeri oranlarda alt üye primi belirlemekte olup, sıcak satış ise yaptırmamaktadır. Üye prim oranları alt kademelere doğru azalan oranlarda belirlenir ve üyelere ödenen primler üzerinden devlete vergi ödemesi yapılır. Bu sayede network marketing sisteminin devlete ve ekonomiye katkı sağladığını söyleyebiliriz.

Network Marketing sisteminde alt üyelik sisteminde davet edilen üye 1. Kademede olur ve onun davet ettiği üye de 2. Kademeye gelir. En alt kademede olan üyelerin alışverişleri prim kazandırmamaktadır. Network firmaları, üye aracılığı olmadan yeni üye kabul etmez. Sistemden bir üye istifa ettiğinde alt üyeler bir üst üyenin alt üyesi haline gelir. Bir üye öldüğünde üyeliği varislerine miras kalır. Varis dilerse ölen üyenin unvanıyla üyeliği devam ettirebilir.

Network firmalarınca üyelere alışveriş ve alt üye sayıları göz önünde buldurularak unvanlar verilir. Bu unvanlar satış temsilcisi, yıldız üye, süpervizör, koordinatör, müdür yardımcısı, müdür gibi unvanlardır. Üyelerin istedikleri sayıda firmaya üye olma imkanı vardır fakat bir firmanın kurumsal faaliyetlerinin yapılmakta olduğu yerlerde başka firma ve üründen söz etmek etik dışı olarak kabul edilir.

Davet kabulü

Üyelerde davet kabulü, davet eden üyelik formunda davet edilenin, davet edenin referans linkini tıklayıp işlem başlatması suretiyle yapılmaktadır. Üyelerin vergi yükümlülükleri bulunmamakta olup böylece muhasebe kayıtları tutmaları gerekmez ve çoğu kez müşteriyle direkt olarak muhatap olmak durumunda kalmazlar. Ürün iadesi gerektiği durumlarda üyeden alınmış ise üyeye, firmadan alınmışsa firmaya iade gerçekleştirilir.

(Visited 31 times, 1 visits today)