Nükleer enerjinin kullanılmasıyla geliştirilen silahlar olan nükleer silahlara değiniyoruz. İşte ayrıntılar…

Nükleer fisyon ile nükleer reaksiyon bir araya getirilerek çok kuvvetli bir yok etme gücü oluşturulmaktadır. Bu yok etme gücü silahlarda kullanılarak çok daha büyük zararlar verilmesi amaçlanır.

Nükleer silahlar normal silahlara nazaran çok daha zararlı olup, bu silahlardan biri bile koca bir şehri yok etmeye yeterlidir. Nükleer silahı ilk defa kullanan ülke ise ABD olup, nükleer silah kullanılarak sivillerin öldürülüp koca bir şehrin tahrip edilmesi insanlık tarihine düşen kara bir lekedir. ABD, atom saldırısından önce Japonların hayat tarzlarını araştırıp en fazla dışarıda oldukları anı hesap ederek daha fazla sivili öldürmek için saat 08.15’te saldırısını yapmıştır.

ABD, nükleer silahı ilk kez 2. Dünya Savaşı’nda kullanmıştı ve bu hamlesi savaşın bitmesine neden olmuştur. Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehrine atılan nükleer bombalar 220 bin insanın ölümüne sebep oldu. ABD bu saldırısında uranyum ve fisyon bombalarını kullanmıştır. Uranyum bombasını Hiroşima’ya, fisyon bombasını ise Nagazaki’ye atmıştır. Diğer tip nükleer silahlar da nidrojen, diğer adıyla füzyon bombaları olup, 1. Tip bombalar ağır atom çekirdeklerinin paralanarak çok yüksek bir enerji açığa çıkmasıyla gerçekleşir. İkinci tip ise hidrojen çekirdeklerinin birleştirilmesi olup, bu zorlama esnasında ortaya çıkan enerji ile kullanılmaktadır.

2 tip nükleer silah arasındaki en belirgin farklılık üst limitlerinin bulunup bulunmaması olup, fisyon bombalarında enerji açığa çıkarma hususunda üst limit bulunurken diğerinde ise böyle bir limit yer almamaktadır. Günümüzde hala nükleer silahlanma bulunmakta olup, Dünya’da ilk kez nükleer silah kullanarak yüzbinlerce sivilin ölümüne yol açan ABD hala nükleer silaha sahiptir. Aynı zamanda Çin, İngiltere, Rusya gibi ülkelerde de nükleer silah mevcuttur.

Günümüzde ülkeler nükleer silahlanmayı sürdürürken, bu silahlanmanın durdurulmasını isteyen ve buna yönelik olarak çeşitli eylemlerde bulunan büyük topluluklar vardır. Ancak şu ana kadar kayda değer bir sonuç alınamamış olup, günümüzde mevcut teknoloji ve nükleer silahlanmalar nedeniyle olası bir dünya savaşı çıkması halinde milyarlarca insan ölecek ve insanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

(Visited 23 times, 1 visits today)