Bu yazımızda otomasyonun öne çıkan avantajlarından ve dezavantajlarından bahsediyor. Hakkında bilgiler veriyoruz.

Otomasyon, yapılacak olan veya yapılan bir işin insanla makine arasında uygun şekilde paylaşılması anlamına geliyor. Sanayi devrimi sayesinde üretimin yoğun olarak artması hazar koşullarının da başkalaşım geçirmesini sağladı. Zamanla insan gücüyle üretim yapmanın yeterli olmadığı, büyük pazar haline gelen dünyada daha hızlı ve esnek sistemlere ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı. Bu hususta firmalar üretimlerini daha hızlı ve karlı yollarla yapmak isteyerek harekete geçti.

Otomasyonda yapılacak olan toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun seviyesini belirlemekte olup, insan gücünün yoğun olduğu otomasyon sistemlere “Yarı otomasyon” denirken makine gücünün daha yoğun olduğu sistemlere “Tam Otomasyon” ismi verilmektedir.

Otomasyon sisteminin pek çok avantajı bulunduğu gibi bazı dezavantajları da bulunmakta olup, en öne çıkan dezavantajı ilk kurulum maliyetlerinin bir hayli yüksek olmasıdır. Ancak zamanla orta ve uzun vadede alınacak fayda yüksek olduğundan bu bir problem olmaktan çıkmaktadır. Otomasyonda makineleşmenin artması istihdam açısından ise bir dezavantaj olarak değerlendirilebilecek olup, çalışan sayısının azalması, kalan çalışanların daha stresli bir şekilde çalışmalarına da neden olacaktır.

Otomasyon sayesinde daha hızlı bir şekilde üretim yapan firmalar zaman içerisinde rakip firmaları geride bırakmaya başlamakta olup, iyi bir otomasyon sistemi rakiplerden önde olunmasını sağlayabilir. İyi bir otomasyon sistemi kaliteli ürünlere de zemin sağlamakta olup, otomasyon sistemleri verimlilik hususunda da mükemmele yakın seviyede çalışmaktadır. Sürekli aynı tempoda çalışmaları sayesinde üretim de durmaksızın devam edecektir.

Çalışanların büyük çoğunluğunun insan olması, üretim konusunda bazı aksaklıkları veya dengesizlikleri beraberinde getirecektir. Günümüzden örnek verecek olursak ; Pandemi sebebiyle çalışanların pek çoğunun üretime katılamaması veya belirli şartlar altında çalıştırılabiliyor olması, üretimi etkilemiştir. Ancak makinelerin insanın yerine geçerek onların görevini yerine getirebildiği durumlarda salgın veya farklı bir etkene bağlı kalınmaksızın üretimin sürdürülmesi, hammadde ve temel personel ihtiyacı karşılandığında mümkün olabilmektedir.

(Visited 38 times, 1 visits today)