Bu yazımızda sera tarımında otomasyon ve çeşitli izleme uygulamalarına dair bilgilere yer veriyoruz. İşte seracılıkta otomasyona ilişkin detaylar…

Sera tarımında günümüzde robotik teknolojilerin, otomasyonun kullanılması oldukça yaygın olarak görülmektedir. Seracılıkta teknoloji, daha hızlı sonuç alınabilmesi ve daha yüksek verim elde edilebilmesi amacına dayanmaktadır.

Nüfus olarak giderek daha çok büyüyen küresel dünyada tarımsal üretimin hızlanması ve daha verimli hale gelmesi konusunda çalışmalar yapılmakta ve teknolojik ürünler bu alana yedirilmektedir.  Seracılıkta örneğin havalandırma sistemleri çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında aynı şekilde ısıtma sistemleri, gölgeleme sistemlerine yaygın olarak yer verilmektedir. Isıtma sistemleri, ısı kaybını telafi edebilmek ve aynı zamanda sıcaklığı istenen seviyede tutmak için kullanılan teknolojik sistemlerdir. Öte yandan nemi artırmak, sıcaklığı düşürmek için sisleme sistemlerinden de yararlanılmaktadır.

Seracılıkta Co 2 enjeksiyon sistemlerine de yer verilmekte olup, bitkilerin fotosentezini geliştirmek amacıyla kullanılabilmektedir. Literatür tarafından toplanan en ilgili değişkenlerin de CO 2 konsantrasyonu, hava nemi, hava sıcaklığı ve güneş radyasyonu olduğu bilinmektedir.  Sera yetiştiriciliğinin robotların da önemli görevleri bulunmaktadır. Zararlıların tespit edilmesi, hastalıkların teşhisi v.b. amaçlarla robot teknolojilerinden yararlanılmaktadır.  Hava sıcaklığını, nemi v.b. ölçmek için mini İHA’ların kullanılabildiği bilinmekte olup, sensörler ile değişkenlere değinilebilmekte, ölçümleri toplayan ve Wi-Fi aracılığıyla baz istasyonuna gönderilebilen minim bilgisayarların entegre edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu minik bilgisayarlar Raspberry Pi’dir.

Seracılıkta çoklu robot sistemlerinde ise takım stratejisi uygulanabilir. Örneğin UGV İHA görevlerini geliştirirken platform üzerinde taşır ve İHA gerektiğinde kalkar ve görevlerini yerine getirdikten sonra UGV’ye geri iner.  Böylece robot sistemi hem  sera koridorundaki engellerden kaçabilir hem de anormal ölçümlerin kaynağını tespit edebilir. Anormal ölçümlerin saptanması gereken müdahalenin yapılabilmesi için son derece önem arz eder.  İnsansız hava araçlarının serada dolaşmasının doluluk oranı yüksek olduğu için bir zorluk olduğu göz önüne alınmalı, her iki robotun özerkliğinin sürekli çalışma için gerekil olduğu bilinmektedir. Teknolojinin şu anki halinin yanı sıra gelişim göstermeyi sürdürmesi seracılıkta daha fazla kullanılması yolunda da katkılar sağlamaktadır.

(Visited 6 times, 1 visits today)