Yeni yazımızda güneş enerjisi sistemleri ve nanoteknolojinin ilişkisine değiniyoruz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Güneş enerjisinin işlenmesi ve iletilmesini iyileştirebilecek çeşitli fiziksel süreçler nano ölçekte oluşturulmuş olup, nanoteknolojinin güneş enerji sistemlerine uyarlanması durumu yeni nesil yüksek performanslı ürünler geliştirilmesi yönünden önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir.

Güneş pili üretimi, termo fotoelektrik hücreler, spektrum modülasyonu, orta bant ve diğer pek çok teknik alanda yeni ilkeler araştırılmış olup, nanopartiküller ile nano yapıların ışığın eğilimini artırdığı ortaya koyulmuştur. Nanoteknoloji, mevcut verimlilik engellerini aşmak ve depolanmasını artırmak konusunda faydalı olmaktadır.

Nano ölçekli malzemeleri kapsayan disiplinler arası araştırma, mühendislik ve geliştirme alanı olarak kabul edilmekte olan nanoteknoloji uygulamaları kimya, malzeme bilimleri, elektronik , biyolojik bilimler gibi geniş bir yelpazede kanıtlanmış durumdadır. Küresel ısınma tehdidi bilim insanlarının ve araştırmacıların farkında olduğu ve hiç de hafife almamaları gereken bir sorun olup, güneş enerjisinin işlenmesi bu noktada da önem arz etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinmekte olan güneş enerjisi, ücretsiz emisyon olarak enerji arzında özel bir role sahip olup, güneşin her saat gezegene sunduğu güneş ışığı dünyadaki tüm insanların bir yılda tükettiği tüm kaynaklardan bile daha fazladır. Bu da güneş enerjisinin verimliliğinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu alanda meydana gelen ve gelecek olan teknolojik gelişmeler daha sürdürülebilir bir çevre ve korunabilecek ekolojik denge anlamında da önem teşkil eder.

Foton ismi verilen enerji paketlerinden gelen ışık sürekliliğinin çeşitli saç uzunluklarını oluşturmakta olup, güneş pilleri ile Güneşi’in enerjisini alarak elektriğe çevirmekte ve insanlığın kullanımına sunmaktadır.

Pigmentli bir güneş pilinin en temel bileşenleri pigmente duyarlı Tio 2’den oluşan bir foto elektrot olup, bu hücrelerde boyaya duyarlı güneş hücrelerine fotonlar girerken pigment tarafından elektronlar ve delikler üretmektedir.

Nanoteknoloji, Güneş ışığının emilimini ve tutulmasını artırmak, nano kapamaların uygulanması, güneş pili verimliliğini artırmak için nano tellerin kullanılması, güneş pilleri için modern nano teknoloji tasarımlarının sağlanması ve daha fazlası açısından önem arz etmektedir.

(Visited 6 times, 1 visits today)