Yeni yazımızda SWOT analizi terimine değiniyor, SWOT analizi hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili olarak bilgilere yer veriyoruz.

SWOT analizi daha çok iş dünyasında kullanılmaktadır. SWOT analizi uzun yıllardır yapılmakta olan popüler analizler arasında bulunuyor. Şirketlerin sıklıkla yaptığı SWOT analizi, anlık durumu göstermekte olan bir grafik tablosu gibidir.

SWOT Analizi, 1960 yılında Harvard Üniversitesi profesörlerince geliştirilmiştir ve pek çok şirket ile kurumun kaderinde önemli bir pay sahibi olmuştur. İngilizce açılımı Strengths, Weakness, Opportunities ve threats şeklinde olan SWOT analizi, Türkçe olarak fırsatlar, tehditler, zayıf yönler, güçlü yönler gibi anlamlara gelmektedir. Şirketin o an içerisinde yer aldığı konumu doğru olarak saptayabilmesine olanak sağlamakta olan analizdir. Özellikler ileriye dönük kararlar alınması noktasında önem arz etmektedir.

Şirketin bir karar alırken bazen epey zorlanabildiği bilinmektedir. Söz konusu karar özellikle şirketin kaderi konusuna etkili olacaksa SWOT analizi mutlaka devreye girmelidir. Ancak bu analiz bazen tek başına yeterli olmaz. SWOT analizinin yanında aynı zamanda iyi bir veri analizi çıkarmak, verilerden tahminlerde bulunmakta önem arz etmekte olan bir unsurdur. SWOT analizi karar alma aşamasında ve ne durumda olduğunuzu görmek açısından yeterli olur.

SWOT analizi için güçlü olunan yönler objektif bir şekilde sıralanmalı, ikinci madde olarak zayıf yönler objektif bir şekilde sıralanmalıdır. Ardından dışarıda görülen fırsatlar gerçekçi bir şekilde kağıda geçirilmelidir ve son etap olarak tehditler kısmı yani olabilecek veya hali hazırdaki tehditleri sıralı bir şekilde yazmak gerekmektedir. İşlemleri uygulamalar, projeler ve işletmeler için en doğru kararları alabilmek açısından önem arz etmekte ve fayda sağlamaktadır. Eğer objektif bir şekilde değerlendirme yapılmaz ise doğru sonuçlar elde edilmesi de mümkün olmamaktadır. Konuyla ilgili olarak fikirlerinizi hemen alt bölümde bulunmakta olan yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz.

(Visited 9 times, 1 visits today)