Bu yazımızda dijital markalaşmanın tarihine değinmekteyiz. İşte dijital markalaşmayla ilgili bilmeniz gereken unsurlar…

Dijital Markalaşma, Dijital Pazarlama ve Marka Yönetimi ile İletişimi kavramlarını kapsamakta olan bir süreci ifade etmektedir. Markaların dijital dünyaya ayak uydurmaları adına dijitalleşebilmesi, müşterilerini memnun edebilmeleri açısından önem arz etmektedir.

İşletmeleri, kuruluşları, kurumları ifade etmek isteyen herkesi için önemli olan dijital markalaşma, bir markayı ifade edebilmek için kullanıcılar internet siteleri, sosyal medya hesapları, görseller , videolar, uygulamalar, çeşitli internet kampanyaları gibi içeriklerdir.

Bütünleşik pazarlamanın ögesi ve sonucu olan dijital markalaşmaya dair ilk kitap Dikeyeksen Yayıncılık ile Branding Türkiye Yayınları ortak yayını olarak Dijital Markalaşma ismiyle yayımlanmıştır. Dijital Markalaşma konusunda hizmet veren ajanslar dijital pazarlama ve marka yönetimi hususuna odaklanmaktadır. Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılarak literatüre kazandırılmış olan bir kavramdır.

Dijital Markalaşma çerçevesinde Dijital Pazarlama – Kurumsal İletişi ve Dijital Markalaşma Departmanı olarak departmanlar meydana gelmektedir. Dijital Markalaşma bir meselenin üretim kısmıyla ilgilenmez. Onun yerine kitleye temas etme hususuyla yani bütünleşik pazarlama olarak tabir edilen kısmıyla ilgilenir. Teknolojik anlamda süreci, işleyişi ve devamlılığı temsil etmektedir. Dijital markalaşmanın kavramsallaşmasında faydalanılmakta olan planlama modelinin 3F Fenomeni olduğu bilinmektedir.

İşin yönetim sürecinin hızlanabilmesi, hedef kitlenizin gözünde marka algısının güçlenebilmesi ve tüm çalışmaların kayıt altına alınabilmesi adına önem arz eden dijital markalaşma, iş gücü ihtiyacını azaltıp daha fazla performans elde edebilme, dijital dünyada markalaşarak maliyetleri büyük oranda azaltma gibi önemli faydalara da sahiptir.

Her geçen gün daha da önem kazanıp öne çıkan dijital markalaşmanın etkili bir şekilde yapılabilmesi için tüm faktörleri bir arada düşünerek etkili bir strateji geliştirmek önemlidir. Konuya dair görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünden iletebilirsiniz.

(Visited 7 times, 1 visits today)