Bu yazımızda teknolojinin öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki etkilerine ilişkin olarak bilgiler veriyoruz. İşte ayrıntılar…

Günümüzde teknoloji hayatın hemen hemen her alanına nüfuz etmekte olup, eğitim de bu alanlardan biridir. Teknolojinin öğrenci ve öğretmenler üzerinde de bazı etkileri bulunmaktadır.

Öğrencilerin akademik seviyesini belirlemekte olan öğretmenler, öğrencilerin akademik olarak hangi seviyede olduklarını tespit edebilmek için özel araçlardan yararlanabilir. Teknolojinin eğitimde kullanılması öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesi açısından önem teşkil etmekte olup, muhafazakar yaklaşıma sahip olan bazı gruplar sınıflarda teknolojinin kullanılmasına karşı çıkarken, teknolojinin yararlı etkileri olduğunu savunanlar ise teknolojinin nimetlerini geri çevirmemektedir.

Günümüzde hemen hemen herkes akıllı telefon, bilgisayar, televizyon ve tablet kullanıyor. Bunlardan birini bile kullanmayan neredeyse hiç kimse yok. Bu nedenle teknoloji, herkese etkide bulunduğu gibi öğrenci ve öğretmen ilişkileri üzerinde de etkide bulunmaktadır. Öğrencilerin sınıf ortamı dışından dersler almasına, öğretmenlerin de sınıf ortamı dışında videolu dersler vermesine imkan tanımaktadır. Günümüzde sınıflarda akıllı tahtalar , projeksiyonlar , tabletler v.b. donanımlardan yararlanılarak dersler verilmektedir. Bu durumda öğretmenlerin yeniliklere açık olması, teknolojik cihazlarla ilgisinin bulunması ve gelişen teknolojiyle birlikte kendisini de geliştirmesi gerekmektedir.

Günümüzde öğretmenler , ders kitabı gibi yayın tarafından iletilen bilgileri alıp ileten pasif rolü bırakıp aktif duruma geçmelidir. Öğrenciler de verilerin nasıl elde edileceğini, üretileceğini kavramalı, algılarını açık tutmalıdır. Bu sayede teknolojinin nimetlerinden yararlanabilen öğrenci ve öğretmenler, uzaktan eğitim yoluyla da irtibatta olmaktadır. Özellikle pandemi döneminde bir süre okulların kapalı kaldığı süreçte öğretmenlerin ve öğrencilerin sanal ortam üzerinden iletişime geçerek eğitim ortamının oluşturulması son derece yaygın hale gelmiştir. Genel kanının da eğitim teknolojisinin öğrencileri geleceğe hazırladığı, yaygınlaşan dijital ekonomide yaşayabilmek için gereken niteliklere sahip olmak adına hazırlandıkları yönünde olduğunu söyleyebiliriz.

(Visited 23 times, 1 visits today)